موقعیت پروژه: مشهد میدان شهید کاوه
کارفرما:  موسسه ی مهندسی رهاب -قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۵
کاربری: ایستگاه زیرزمینی قطار شهری مشهد