موقعیت : مشهد خیابان سعدی
کارفرما : موسسه ی مهندسی رهاب قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۵
کاربری : ایستگاه قطار شهری